Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán


Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với khu vực nội thành Hà Nội và chỉ áp dụng với một số sản phẩm.


Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng 

Nội dung CK: Tên người gửi - Sản phẩm - Số tiền - Số ĐT người gửi 


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành Công - Hà Nội
  Tên tài khoản: Hoàng Thị Vân Anh

  Số tài khoản: 0451000289357

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh KeangNam - Hà Nội

  Tên tài khoản: Hoàng Thị Vân Anh

  Số tài khoản: 19031328410013


Thanh toán trực tuyến

HanaPika chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng thẻ Visa, Master, Thẻ thanh toán nội địa,... qua Nganluong.vn